088-765-6796

"พร้อมแล้ว เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป" ขยายระยะเวลาโครงการเข้าพัก - 30 เมษายน 2564

เราเที่ยวด้วยกัน

ราคาห้องพักสำหรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"
สำหรับเข้าพักถึงวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564

 • - ฟรี เซ็ตอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • - ฟรี WiFi ในห้องพักและในบริเวณโรงแรม
 • - ฟรี เลทเช็คเอ้าท์ถึง 14:00 น. (โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า)
โปรโมชั่นสำหรับคนไทย

ฟรี อัพเกรดพักห้อง PREMIER DELUXE

ราคา 1,100 บาท/คืน

- จ่ายเพียง 660 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

โปรโมชั่นสำหรับคนไทย

ฟรี อัพเกรดพักห้อง POOL ACCESS SUITE

ราคา 1,600 บาท/คืน

- จ่ายเพียง 960 บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

จองห้องพักกับ AGODA

หมายเหตุ

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิต่อห้องต่อคืน รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ราคาข้างต้นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ฟรี เด็กอายุ 0-3 ปี นอนรวมกับพ่อแม่ไม่มีเตียงเสริม รวมอาหารเช้า
 • เด็กอายุ 4-12 ปี นอนรวมกับพ่อแม่ไม่มีเตียงเสริม ชำระค่าอาหารเช้าเพิ่ม 200 บาท/คน/มื้อ
 • เด็กอายุ 4-12 ปี หากต้องการเสริมเตียง คิดราคา 500 บาท/เตียง/คืน รวมอาหารเช้า
 • เด็กอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่
 • หากมีเด็กที่อายุ 4-12 ปี จำนวน 2 คน ใน 1 ห้องจะต้องเพิ่มเตียงเสริม 1 เตียงทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ต้องจองห้องพักล่วงหน้า 3 วันก่อนวันเข้าพัก
 • ต้องทำการจองระหว่างเวลา 6.00 - 24.00 น. ผ่านบนอโกด้าแอปพลิเคชั่น เวอร์ชั่น 8.26.0 ขึ้นไปเท่านั้น
 • ตามเงื่อนไขของโครงการ เมื่อทำการจองที่พักและชำระเงินในส่วน 60% แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้
 • ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัด
 • รัฐบาลสนับสนุน 40% ของราคาที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 15 ห้อง หรือ 15 คืน
  ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน
 • หากไม่ได้มีการ check-in ตามวันที่จอง ระบบจะคืนสิทธิให้แก่ผู้นั้น ทำให้ยังสามารถมีสิทธิไปใช้จองที่ใหม่ได้อีก แต่จะไม่ได้รับเงินที่ชำระไปแล้วคืน